Fakta om LOS-programmet:

  • I 1987 utpekte regjeringen Ledelse, organisasjon og styring (LOS) til ett av hovedsatsingsområdene i norsk samfunnsforskning for perioden 1987-1996.
  • LOS er Norges hittil største samfunnsvitenskapelige forskningsprogram. Forskere over hele landet har deltatt i prosjektet.
  • Resultatene er samlet i en database som inneholder omfattende opplysinger over det som er publisert i denne ti-årsperioden.
  • 31. oktober til 3. november ble deler av denne forskningen presentert under LOS-dagene i Folkets Hus.