• Målsettingen med rapporten "Kvinnelige doktorgradsstipendiater" er å øke kvinneandelen i det vitenskapelige personalet og finne ut hvorfor mange kvinner ikke ønsker å fortsette sin yrkeskarriere innenfor Akademia.
  • Rapporten bygger på en kvalitativ undersøkelse av kvinnelige stipendiaters erfaringer med universitetet som arbeidsplass.
  • Den er utført på oppdrag fra likestillingsrådgiver Ingunn Aagård og Avdeling for faglig utvikling og forsking ved NTNU.