Fire energikulturer

Familien Nytende

«Dette må vi kunne unne oss.»

Uttrykket, som er hentet fra Aunes intervjumateriale, ble mye brukt av folk i denne gruppen, som er den største. Folk her bruker den energien de mener de trenger, punktum. Enebolig og bil står høyt oppe på prioriteringslista. De er forholdsvis opptatt av materielle goder og livsstandard. «Ja, jeg betaler gjerne litt ekstra i strømregning, jeg. Jeg vil ikke gå og fryse, nei. Jeg skrur på i stedet.» Familien Nytende er engasjert i utforming og oppussing både innvendig og utvendig. Enøk er ikke noe motiv for opppussingen, men kan gjerne bli et resultat. De er ikke bevisstløse i sitt forhold til energiforbruk, men mange synes de har det vanskelig og slitsomt nok som det er med å få hverdagen til å gå rundt. Barna må kjøres til barnehage, det blir uansett mange klesvasker, lange varme dusjer er mentalhygiene, de orker ikke stå opp til kaldt hus om morgenen. Slik er det, og det nytter ikke å gå rundt med dårlig samvittighet av den grunn mener familien Nytende.

Familien Nøktern

«Om morgenen har vi det ofte kaldt. Vi har det varmt på badet, og så kler vi på oss, og så... Vi sitter veldig lite om morgenen...»

Familien Nøktern har gjennomgående færre ting. De går mer og sykler mer. De er nøkterne, ikke nødvendigvis fordi de er spesielt opptatt av å spare energi, men fordi det å være nøktern er å «leve ordentlig.» De er opptatte av Œgammeldagse¹ verdier og synes mange unge av i dag er noen nytelsessyke «puddinger.» «­ iallfall fikk jeg meg med det hjemmefra... at vi skulle ikke rote, ikke sant, vi skulle ikke hive boss ut i naturen, og vi skulle skru av lyset når vi hadde vært på badet og ­ og jeg tror ikke det har noe med miljøbevissthet å gjøre, mer sånn ryddighet. (...) Det bare er sånn.» Familien Nøktern har en klar oppfatning av hvordan de vil leve. De skrur ned varmen om natta og har det ikke spesielt varmt på dagtid.

Familien Nølende Nøktern

«Altså, jeg er jo... (ler litt) grønn for å si det sånn da.»

Denne gruppen har det ikke kaldt når de står opp om morgenen. Selv om de ofte tenker på at kanskje de burde hatt det slik. ­ Hos familien Nølende Nøktern er det et sprik mellom liv og lære, som ikke bare vises i handling, men også kommer til uttrykk verbalt, sier Aune. Denne gruppen har både kunnskap om og en viss interesse av energi og miljø, men lever ikke mer energivennlig enn de som ikke bryr seg ­ snarere tvert om. Sparedusj er noe de gjerne går rundt og tenker at hadde vært lurt, men som de aldri får somlet seg til å kjøpe. «Ja ­ Nei, jeg er helt sikker på det at vi kunne spart både her og der altså, men... ikke så forferdelig mye.» ­ De nølende framstår som inkonsekvente. De vet hva de burde, men får seg ikke til å leve på den måten, sier Aune.

Familien Nøkternt Nytende

I denne gruppen havner husholdninger som ikke har noe spesielt forhold til det å være sparsommelig, men som likevel skiller seg ut med et lavt energiforbruk. Det gjør de fordi de ofte bor i små blokkleiligheter. Mange av dem har heller ingen privatbil. ­ Denne gruppen er en avart av «de Nytende» og har mange fellestrekk med dem i forhold til holdning, såvel som handling. De har likevel en lavere materiell standard. Dette veier opp for at de ikke er spesielt sparsommelige. De bruker lite energi fordi de bor slik at forbruket må bli lavt, sier Aune. Det er i denne gruppen at hensynet til økonomi blir viktig. Hos de andre tre gruppene hadde penger ingen synlig betydning. ­ Derfor tror jeg også at en eventuell prisøkning først og fremst vil ramme denne gruppen. Det er de som vil bli nødt til å senke innetemperaturen av økonomiske grunner ­ selv om de altså fra før bruker lite energi, sier Margrethe Aune.

Tore Oksholen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu