Åpning og jubileum

Samtidig med at den nye psykologistudiet ­ og helsetilbudet ­ åpner offisielt den 24. september, feirer Psykologisk institutt ved universitetet sitt 30-års jubileum. På disse 30 årene har først Universitetet i Trondheim, og siden NTNU, utdannet studenter i grunnfag, mellom- og hovedfag. I tillegg er Helsefag et eget hovedfag ved Psykologisk institutt. Trondheim er det eneste stedet i landet, som har tilbudt hovedfag i psykologi. For tiden tas det opp 40 studenter pr. år i dette faget.

Instituttets 30-års jubileum går over tre dager, og den 24. september inviteres det til åpent hus for publikum, og det vil bli presentasjoner av vitenskapelige arbeider gjort av hovedfags- og profesjonsstudenter. Den 25. blir selve festarrangementet holdt med overrekkelse av Johan Olav Undheims minnepris, og den 26. september er satt av til «fagkritisk dag» med innledninger og debatt. Dette arrangementet er også åpent for alle interesserte.
Einar Myrenget

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu