Teknologi-nettverk for damer

Den europeiske nettverksorganisasjonen Women in Technology, WITEC, ble startet i 1988, mens Norge kom med i 94. Organisasjonen arbeider for å øke andelen kvinner i teknologiske utdanninger og yrker på alle nivåer. Nettverket har forgreininger i hvert av medlemslandene, og disse er for en stor del forankret i universitetsmiljøer. WITECs norske sekretariat holder til ved NTNU, med Janne Oddaker som koordinator. WITEC-prosjektet baserer seg for en stor del på EU-midler. Forsknings- og utdanningsprogrammet Leonardo da Vinci har gjort det enklere for Norge å delta i nettverket. Leonardo da Vinci-programmet støtter blant annet prosjekter som kan fremme likestilling, noe som kommer WITEC til gode. WITEC har sine medlemmer i hovedsak blant store og små bedrifter, foruten en del enkeltpersoner. Forskningsrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norsk Studentunion, Ingeniørutdanningsrådet og NTNU er representert i styret.

Europeisk ressursbank

Et sekstitalls norske eksperter presenteres i «European Handbook of Women Experts in Science, Engineering and Technology». Boka er utgitt av Women in Technology, WITEC, med støtte fra Europakommisjonen. Flere hundre kvinnelige teknologer og naturvitere fra hele Vest-Europa er med i boka. WITEC er også i ferd med å opprette en database over kvinnelig kompetanse. Til nå er godt over 300 norske kvinner med i den norske delen av databasen. Hvis Datatilsynet vil, skal den i neste omgang knyttes sammen med WITECs internasjonale database. Bedrifter, journalister og andre vil dermed få et uvurderlig redskap for å finne fram til kvinnelig ekspertise innen naturvitenskap og teknologi.
Helén Eliassen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu