NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 19-99, 03 desember 1999
- Farvel solidaritet

Sterk økning:

Velferdstinget ga nylig grønt lys for en kraftig økning av minstesatsene i student- barnehagene. Dersom vedtaket blir satt ut i livet, medfører det at studentforeldre må ut med nær 25 prosent mer i egenbetaling.

Går til kamp:

-Velferdstinget bryter med sine overordnede mål. Man har glemt hva solidaritet er, sier hovedfagsstudent og mor Ragnhild Berthinussen. Sammen med andre studentforeldre har hun gått til kamp for å slå forslaget tilbake.

Opp tusen kroner: Velferdstingets økning vil komme på toppen av en husleieoppgang på rundt 700 kroner som studentsamskipnaden tidligere har vedtatt. Det var fremdeles uklart i hvilken form forslaget kom til å bli vedtatt da Universitetsavisa gikk i trykken.

 På gyngende grunn

Hva er det som skjer når et skred utløses? Et feltforsøk i Røesgrenda i Verdal søker å gi noen av svarene. Samtidig har prosjektet et praktisk formål. Skredfaren i området er høyst reell. I verste fall kan en masse tilsvarende halvparten av Rissa-raset i 1978 falle ut. Gjennom dette prosjektet kan forebyggende tiltak identifiseres.

Japanske forskere følger interesserte med i forsøket i Verdalen. Japanerne har gått inn som samarbeidspartnere og bidratt med instrumenter og utstyr.
 

Kutter
kollokvier

Kollokviegruppene ved Examen Philosophicum, Modul 1, skal legges ned. De vil bli erstattet av seminarer. Studenter reagerer. 
- I en kollokviegruppe forplikter du deg til dine medstudenter. Du stimuleres, og det er lettere å ta ordet, sier de ferske studentene Marianne Bjelle og Cecilie Bjerk Olsen.

Kontorsjef Rune Hansen ved Ex.phil-senteret begrunner endringene med at studentene må få bedre tid til å lese. 
- Slik situasjonen er i dag, er studentene nedlesset med forelesninger og timer, sier Hansen.