NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNUNr.19-98
Frykter for Reprosentralen

De ansatte ved reprosentralene på Dragvoll og Gløshaugen frykter for framtida. Universitetsledelelsen arbeider med en gjennomgang av virksomheten, og privatisering av avdelingene er ikke utelukket. Avdelingsleder Leif Lambine (bildet) er bekymret for hvilke konklusjoner ledelsen vil trekke. 

Ikke-teknolog vraket av rektor 

Historikeren og Afrika-kjenneren Per O. Hernæs ble innstilt av Internasjonal avdeling som NTNUs representant i Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU). Men rektor Emil Spjøtvoll satte innstillingen til side og utpekte en Gløshaugen-professor i stedet. Begrunnelse: Hernæs «representerer ikke NTNUs hovedprofil.» 


Utkvotering ved kollegievalget

Også i år slo regelen om kjønns-representasjon i valgte organer ut «motsatt vei». Flest stemmer av de teknisk/administrative kandidatene gikk til to kvinner. Men den ene av dem måtte ut til fordel for en mann. 


Får aldri studert seg ferdig

74 år gamle Bjarne Hekkelstrand (bildet) er den evige student. I snart 20 år har han fulgt Lørdagsuniversitetets forelesninger, og han har ingen planer om å gi seg med det første.