Streik torsdag den 15.10.
 
Som kjent har hovedorganisasjonene i arbeidslivet vedtatt å streike i to timer torsdag den 15. oktober i protest mot regjeringas forslag til statsbudsjett.
 
Streiken varer i to timer og begynner klokka 14.00.

Bakgrunnen for streiken er irritasjon over forslaget om å inndra den såkalte Gro-dagen. Sett på bakgrunn av at Norge er blant de land i Europa som har kortest ferie, er reaksjonen sterk på regjeringas forslag, og nestleder i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, Knut Fagerbakke, oppfordrer alle fagorganiserte ved universitetet til å legge ned arbeidet klokka 14.00 denne dagen.

Fagerbakke oppfordrer NTL-medlemmene og andre til å møte ved hovedbygget på Gløshaugen klokka 14, for deretter å gå i demonstrasjonstog til byen . På Torget vil det bli appeller av representanter fra alle hovedorganisasjonene sammen med kulturinnslag.

Medlemmene av NTL ved universitetet vil få nærmere informasjon via sin fagforening etter hvert som dagen nærmer seg.
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt