NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 14-99, 23. September 1999
El-styring via Internett

* En boks som festes direkte mellom ovn og stikkontakt, gjør det mulig å styre ovnen via Internett. Boksen styres av radiosignaler, og har innebygget termostat og av/på-bryter. Dermed introduseres en prinsipielt ny måte til å styre strømbruken i hjemmet.

* Beboerne i Lilleberg borettslag i Oslo vil snart få installert boksen. NTNU-sosiolog Margrethe Aune er bedt om å bistå under utprøvingen. Dersom forsøket faller i smak, kan den om få år bli å finne i mange norske hjem.

* Men er boksen så forbrukervennlig som produsenten vil ha det til? Aune skal ivareta brukernes interesser. Har brukerne egentlig noen nytte av den nye «dingsen?» - Det hjelper ikke med fancy teknologi dersom folk ikke vil ha den, eller bruker den feil, sier Aune.
 


 Struktur gjennomgåes

Fakultet- og instituttstrukturen skal endevendes. I et brev til NTNU ber KUF om endringer som tar «...sikte på å komme fram til færre fakulteter.» Men universitetsdirektøren sier:
- Vi stiller oss helt åpne. 


 Stryk til lærarar

Ny stor undersøking viser at tre av fire elevar meistrar Internett, medan det kun er kvar andre lærar som meistrar det nye mediet. Unge lærarar er flinkare med Internett enn eldre, og menn kan meir enn kvinner. Forskingsleiar Berit Skog ved NTNU trur dårleg tilgang til datamaskiner med Internett, haldningar og tidsmangel kan vera nokre av årsakene.

Antero lever

Antero Benedito da Silva (bilete), som mottok Studentenes fredspris under Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim tidlegare i år, har dei siste par månadane vorte utsett for attentat og truslar frå den pro-indonesiske militsen på Aust-Timor. Dei siste livsteikna omverda fekk frå da Silva, var e-postar datert 6. september der han skildra korleis Dili brann og korleis militsen herja i gatene.

Fredag 17. september kom den gode meldinga: Studentleiaren frå Aust-Timor er i sikkerheit. På telefon frå Darwin i Australia uttrykkjer da Silva stor uro for dei hundretusenvis av austtimoresiske flyktningar i Vest-Timor som blir tekne til gislar og terrorisert av den pro-indonesiske militsen. 
- At situasjonen i hovudstaden Dili ser ut til å vera under kontroll, er gledeleg, men ein må vera klar over at militsen er urekneleg, seier fredsprisvinnar Antero Benedito da Silva på telefon frå Australia.  


Doktorgrad i ekspressfart

27. september lanserer Det Norske Videnskaps-Akademi si alternative forskingsmelding. Universitetsavisa kan som fyste avis presentera delar av innhaldet.

Videnskapsakademiet rettar kritikk mot kvaliteten på norsk humanistisk- og samfunnsforsking.

Videnskapsakademiet vil også ha ei meir effektiv forskarutdanning og går inn for at studentar i visse fag kan ta til på doktorgradsstudium direkte etter cand.mag.