NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 11-99, 17. juni 1999
Næringslivet kjempar om NTNU-studentar


Jobbsøkjar og statsvitskapsstudenten Mussie Debasai (28) sjekker utlysningsstillingane i avisene. 
(Foto: Erik Prytz Reitan)

Over 60 prosent av siv.ing.-studentane har jobbtilbod før dei er ferdige ved NTNU. Fire av fem får arbeid i privat sektor. Alle produktdesign-studentane har jobbar på hand før endt utdanning. No går også humanistar, samfunns- og naturvitarar gode tider i møte. Studentar frå dei frie faga vel framleis tradisjonelt. Over 60 prosent arbeider i skuleverket eller i offentleg administrasjon.
 

Lånekassa
som «torpedo»

Statens lånekasse tjener gode penger for staten: I 1997 gikk lånekassa over fra to til fire betalingsterminer i året. Dette gav en drastisk økning i inntekter fra gebyrer. Lånekassa håver inn 18 millioner kroner ekstra til statskassa.


NTNU i RIT 2000

Universitetet vil få en framtredende plass i det ny RIT 2000. Selv om man i skrivende stund ikke har endelig avklart akkurat hvor stor plass NTNU får, er det klart at det nye universitetssykehuset vil få en umiskjennelig teknologisk profil.

Laud til besvær

Prestasjoner som i dag gir karakteren «laud», kan bli til nest dårligste bokstavkarakter - D - for psykologistudentene ved hovedfag og på profesjonsstudiet.