NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 9-99, 20. mai 1999
Krisebudsjett på data:
3000 studentar ramma

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, IDI, har på årets budsjett fått kutta totalt disponible midlar med fem millionar kroner. Til hausten blir 3000 studentar som tek datafag, ramma av store kutt i studentrettleiinga i IT-faga ved NTNU.

- Det er ingen samanhang mellom det NTNU som marknadsfører seg som eit IT-universitet og det NTNU som løyver pengar til IT-utdanninga, seier Kjell Bratbergsengen, instituttleiar ved IDI.
 
 

Håp i «dødens venterom»

- Finnes det håp for alvorlig syke og døende mennesker, spør medisiner Stein Kaasa og filosof Lars Johan Materstvedt. NTNU og Regionsykehuset i Trondheim har inngått et unikt samarbeid. Som det eneste universitetet i verden, har NTNU en filosof knyttet til et sykehus, til RiTs palliative (lindrende) enhet.
 


Daffe damer

At det nytter å trene også for utrente kvinner, viser medisinerstudent Valborg Madsliens undersøkelse: Intervalltrening tre ganger i uka i åtte uker gav forbedring i oksygenopptaket med nær tjue prosent.
 
 


Energi og mat

Et sted mellom 15 og 20 prosent av verdens energiforbruk går med til matforsyning. Den energien som trengs for produksjon av mat, er flere ganger høyere enn selve energiinnholdet i maten.