UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Restaurering har skadet Nidarosdomen
Forvitring og annen nedbryting herjer stygt med Norges nasjonalhelligdom, Nidarosdomen. De gotiske konstruksjonene mangler stabilitet, sprekkdannelser oppstår, og rett som det er løsner større og mindre steinbiter både inne i og utenfor katedralen. 

Men det er ikke først og fremst vår tids luftforurensning som skal ha skylden for at kirken skranter. Uheldige restaureringer gjennom et århundre har gjort langt større skade, viser et forskningsprosjekt utført av Per Storemyr ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Prosjektet er ett av de første her til lands som befatter seg seriøst med en gammel steinbygnings forvitring, og arbeidet vil uten tvil også komme andre monumenter til gode. 
                   
Resten av saken

 
Søker  ventet to år på svar
Forsker Odd Terje Sandlund søkte stilling som professor II ved KB-fakultetet den 29. mai i 1996. For en uke siden fikk Sandlund vite at professoratet er stilt «i bero». Brevet kom som en respons på at han selv hadde skrevet og gratulert NTNU med toårsdagen for behandlingen av hans søknad. KB-fakultetet på side side beklager den trege behandlingen.     
                
Resten av saken
 
Vil nedlegge instituttstyrene  
Instituttstyrere bør ikke lenger velges, men ansettes på åremål. De bør dessuten få en lønnsøkning på 50-100 000 kroner året, mener det Orgut-utvalget som steller med «Ansvars- og arbeidsfordeling ved NTNU». Det foreslår også at instituttstyrene rett og slett legges ned. Utvalget som kommer med såvidt revolusjonerende forslag, er direkte knyttet opp mot Orguts styringsgruppe. Det er derfor grunn til å tro at ideene er sanksjonert på høyeste hold, og at man kan vente seg relativt store omveltninger i instituttstrukturen.      
      
Resten av saken
 
Innspill Innspill
 
* NTNU ----    
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes    
Teknisk ansvarlig: larski@www.ntnu.no        
Last modified:  22 Mai  18:15:28 MET 1998            
----
ntnu