NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU
Nr. 8-00, 4. mai 2000
   
  Åpner for flere universiteter

Mjøsutvalget åpner for etablering av flere universiteter. Men utvalget vender tommelen ned for såkalte breddeuniversiteter. Derimot kan det tenkes at en ny type 'smale' universitet vil få lov til å etablere seg.


Det kunne lederen for Mjøs-utvalget, Ole D. Mjøs (bildet), fortelle da han presenterte hovedpunktene i utvalgets innstilling. Innstillingen blir offisielt presentert den 8. mai.

Utvalget innstiller videre på at universitetsstyrene får flertall av eksterne representanter. Rektor skal ikke lenger tilsettes gjennom åpne valg, men ansettes av det nye universitetsstyret.

 

 

Grønn kraft?

Designer grønt:
Norske interesser ønsker å gjøre vannkraft grønn og dermed sikre seg en høyere pris på det europeiske kraftmarkedet. NTNU, Sintef og Energiforsyningenes Fellesorganisasjon arrangerer den 9. mai et seminar hvor de skal diskutere hvordan man designer vannkraft grønn.

Misforstått:
Bellona mener dette er misforstått miljøvern fordi det ikke vil stimulere ny fornybar energi i kraftmarkedet.
-Det er i vannkrafteiernes interesse å definere norsk vannkraft som del av EUs mulige grønne marked. Men dette er et miljømessig feilgrep, sier Erik Sauar i Bellona.


Nasjonalt regneanlegg

Med et budsjett på 160 millioner kroner har NTNU fått i havn avtalen om å være et nasjonalt senter for tungregning. Med dette anlegget vil NTNU kunne tilby en ytelse som er ti ganger ytelsen av dagens tungregneressurser. Prosjektleder Bjørn Hafskjold håper dette vil opprettholde og forsterke norsk forsknings internasjonale posisjon.

- En vesentlig grunn til at NTNU ble valgt, var at driften av det nåværende anlegget er blitt ivaretatt på en fremragende måte av IT-seksjonen ved NTNU, sier Tore Jørgensen.