Indøk-kandidatene stadig på lønnstoppen

Sivilingeniører fra linjen for industriell økonomi og teknologiledelse har hatt en eventyrlig lønnsvekst. Og jobbtilbudene står i kø.

Norske sivilingeniører har de siste årene kunnet notere seg for en betydelig lønnsvekst. En nybakt siv.ing. har nå en gjennomsnittlig totallønn (grunnlønn pluss eventuelle bonuser og tillegg) på oppimot 270 000 kroner i året. Men er vedkommende uteksaminert fra NTNUs linje for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), har han eller hun minst 30-40 000 kroner mer å rutte med. Gjennomsnittlig begynnerlønn for ferske IØT-kandidater ligger nemlig nå på 285 000 kroner ? 50 000 kroner mer enn for bare to år siden. Med tillegg har de da en totallønn godt over 300 000. Dermed er de lønnsmessig definitivt kongen på haugen blant sivilingeniører.

Det viser den siste undersøkelsen Bindeleddet - IØT-studentenes kontaktorgan mot næringslivet - har utført blant sine nylig uteksaminerte kandidater.

De ferske IØT-kandidatene har også grunn til å tro at lønnskurven vil fortsette å stige. Kullene fra 1987 til 1993, de av dem som arbeider i privat sektor, har nå en gjennomsnittlig grunnlønn på mellom 300 000 og 400 000 kroner ? mens 1988-kullet av en eller annen grunn ligger på svimlende 550 000 kroner. Så kommer alle tilleggene...

Blir konsulenter

IØT-kandidatene kan dessuten glede seg over at stadig flere norske bedrifter står i kø for å sikre seg dem. 95 prosent av 1996- og 1997-kullene fikk gode jobbtilbud lenge før de var ferdig uteksaminert. Blant 1995-kullet var det snaut 70 prosent som hadde jobbtilbud før siste eksamen.

Det er åpenbart kombinasjonen av teknologi, økonomi og administrasjon som gjør nettopp disse kandidatene så attraktive på arbeidsmarkedet. Et stort flertall av dem oppga i undersøkelsen at det var dette aspektet ved utdanninga, som hadde størst betydning i deres nåværende arbeidssituasjon.

Mer enn halvparten av fjor-årskandidatene gikk til konsulent- og rådgivningsbransjen, men også bransjer som olje/off-shore, industri og data har nå begynt å ta godt for seg av NTNUs mest populære sivilingeniører.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt