NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU
Nr. 7-00, 6. april 2000
   
 

Regner på hjertets hemmelighet
Doktorgradsstipendiat Lars Petter Endresen har gjort en grunnleggende oppdagelse av energibalansen i hjertecellene. Oppdagelsen sprenger eksisterende vitenskapsparadigmer. Men få har villet tro på ham. Den første vitenskapelige artikkelen kom i retur med beskjed om at han sannsynligvis hadde regnet feil.

Endresen jobbet med pulseringen til hjerteceller av kaniner. Han benyttet en rekke matematiske modeller til å la en superdatamaskin regne ut simuleringene. Men likningene gikk ikke opp. Etter hvert fant han at modellene inneholdt en variabel for mye: Feilen berodde på en manglende innsikt i hjertets fysikk.

 

Allforsk legges ned - ansatte i uvisse

Kollegiet ved NTNU har vedtatt å tilrå nedlegging av Allforsk, og over 100 ansatte står uten arbeidsplass. De fleste vil ventelig følge med de deler av virksomheten som flyttes over til NTNU. Foreløpig svever staben i uvisse om hva som skal skje. Universitetsledelsen har ennå ikke gitt noen formell orientering.


Den sentrale administrasjonen i Allforsk holdt internseminar sist tirsdag for å drøfte hva de skal gjøre videre.

-Dersom ledelsen ved NTNU ønsker å ta vare på kompetansen som finns i Allforsk, er detteen- i beste fall - merkelig måte å gå fram på, sier direktør Jan Moum i Allforsk.

Les hele saken

Nordisk
mot normalt?

Hvor står de, hvor kommer de fra og hvor går de hen? Disse eksistensielle spørsmål sto på dagsordenen da Nasjonalt fagråd for nordisk kalte til konferanse i Oslo nylig. Man var skjønt enig om at nordiskfaget er en smule avkreftet for tida.

Men enigheten fordunstet mer eller mindre da diskusjonen kom inn på mulige endringer av selve faget.

Uansett: Nye strategier må utarbeides. Nordisk vil normaliseres.

Les hele saken.