NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Ingen kvinnelige seksjonssjefer? 

Den nye NTNU-administrasjonen skal ha en rekke seksjonssjefer. I disse sitter - med ett unntak - foreløpig bare menn. - Helt tilfeldig, sier Orgut-general Kjell Næsje. 

Etter omlegginga av NTNUs sentraladministrasjon har det oppstått en rekke nye stillinger med tittelen seksjonssjef. En del av disse står fortsatt åpne, noen er besatt med personer som har fått stillingen som fast, og noen er besatt med vikarer, i påvente av utlysing og fast tilsetting. Felles for alle seksjonssjefstillingene er at de - fast eller midlertidig - er, bokstavelig talt, bemannet. Her er, med ett eneste unntak, ikke en kvinne å se så langt øyet rekker. Hvorfor? 

- Uheldig signal 

Vikarierende likestillingsrådgiver ved NTNU, Anna Ølnes, er av de som har reagert sterkt på dette. - Universitetet har de siste årene brukt store ressurser på kompetanseheving for kvinner, og det er et uheldig signal å sende ut når man nå har tilsatt bare mannlige vikarer i seksjonssjefstillingene. Vi har for eksempel hatt et mentorprosjekt gående en stund, og selv om det ikke er noe formelt kompetansegivende kvalifiseringskurs, er det klart at det er et betydelig utviklingsprosjekt. Det ville vært naturlig å tenke på mentorprosjektet i denne tilsettingsprosessen. Det finnes også mange formelt kvalifiserte kvinner til disse stillingene, mener Ølnes. 

Hun har vært i kontakt med universitetsledelsen om saken, og slår seg foreløpig til ro med løftene om at vikarene ikke nødvendigvis er de som skal ha stillingene i neste omgang. - Men jeg venter spent på resultatet av utlysingene, og de likestillingsansvarlige ved NTNU vil være raskt ute hvis vi ser det blir gjort en innstilling på feil grunnlag. Men det ville forbause meg veldig om det ikke blir tatt inn kvinnelige seksjonssjefer hvis det er gode nok kvinner blant søkerne, sier Anna Ølnes. 

- Bordet fanger ikke! 

- Helt tilfeldig at det ble sånn, sier fungerende organisasjonsutviklingsdirektør Kjell Næsje. - Vår eneste tanke da vi ansatte vikarer, var at de hørte hjemme i angjeldende seksjon, og at vi veldig raskt trengte noen ansvarlige som folk kunne henvende seg til. Dette gjelder bare for et kort overgangsperiode. 

- Men bordet har en tendens til å fange? 

- Bordet fanger ikke! Selvsagt har vikarene full rett til å søke stillingene når de er utlyst, men de har ikke fått noe som helst løfte. Enkelte av dem er ikke interessert en gang. Og tanken på likestilling er hele tida framme når vi jobber med disse sakene. Det vil du snart få se når vi offentliggjør navnene på de nye direktørene, sier en hemmelighetsfull Kjell Næsje. 
   
Les også: 24 årsverk mindre