UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Dyre drikkevaner
 
Jo renere kranvannet blir, jo mer drikkevann fra flasker og beholdere drikker Kari og Ola Nordmann. Ved NTNU konsumeres det nå beholdervann for minst  
300 000 kroner årlig - det er omtrent hva det koster å opprette en stipendiatstilling.  «Kjøpevannet» er minst 1000 ganger så dyrt som vannet i springen, og ikke nødvendigvis det grann bedre, sier professor Hallvard Ødegaard ved NTNUs Institutt for vassbygging.                                           
Resten av saken                                     

Føler leger samfunnsansvar?                            

Det er allment kjent at nyfattigdom og stadig reduserte offentlige ytelser fører til sykdom og dårlig helse. Professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, stiller spørsmål ved om presset mot legerollen også fører til at legene svikter sitt ansvar.  

Resten av saken

 


Tor H. takker for seg

Universitetsdirektor Tor H. Johansen er nå i ferd med å rydde skrivebordet, og innrømmer at det skal bli
godt å slippe presset som følger den høyeste administrative stillingen ved NTNU. Men å legge inn årene,
det har han ikke tenkt å gjøre, den godeste Tor Henry.

Resten av saken
 
Innspill Innspill


* NTNU          
                   
* Info.avd.
             ----           
       Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes          
        Teknisk ansvarlig: lars.iversen@adm.ntnu.no          
Oppdatert: 02 Februar 1998      ----
ntnu