Masteroppgave FAQ
Previous Page  7 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 14 Next Page
Page Background

Innhold/utforming

 Masteroppgavetrykking

NTNU Grafisk senter forbeholder seg retten til å forandre på innholdet i denne filen og/eller arbeidsmetoder uten forvarsel.

7 

Innhold/utforming

Hvilken papirstørrelse skal jeg skrive oppgaven i?

Det beste er om du skriver masteroppgaven i A4-format. Om du ønsker oppgaven i B5-format så

forminsker vi din A4 PDF-fil til B5 for deg (ca. 80% av A4). Dette vil ikke gå utover lesbarheten eller

layouten i dokumentet.

Jeg kan/klarer ikke å lage en PDF-fil/sette opp Word filen min, hva gjør jeg?

Ta kontakt med Orakel tjenesten

( www.ntnu.no/adm/it/orakel )

og de vil hjelpe deg.

Hvilke marger skal jeg bruke når jeg skriver?

Oppgaven kan gjerne skrives i A4 format med 25 mm marg på hver side, 25 mm over og 30 mm i bunn.

Når skal jeg sette inn blanke sider i oppgaven?

Om du skal trykke oppgaven 2-sidig (trykk på begge sider av arket) må du legge inn blanke sider slik

at alle nye kapitler og andre hoveddeler (innholdsfortegnelse, forord, referanser, vedlegg og lignende)

starter på en oddetallsside (1, 3, 5, etc…) i den endelige PDF-filen.

Må jeg sette inn en blank side som førsteside i oppgaven?

Nei, første side i oppgaven din blir tittelsiden. Det vil ikke bli trykt noe på innsiden av omslaget.

Finnes det noen regler for hvordan innholdet i dokumentet skal utformes?

NTNU har ingen regler for formatering av innholdet om du ikke har mottatt noe fra instituttet ditt.

Om du fremdeles er usikker kan du bruke Times New Roman, 12 pt og 1.5 linjeavstand.