NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                                                                                                                 

                                                                                

                          

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte mandag 25.01.2010, kl. 08.30

 

Møtested:  Røros Hotell

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 01/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 03.12.2009

 

S-sak 02/10    Oppnevning av nasjonal komité innen Design/Visuell kommunikasjon, Visuell kunst (maler, installasjon og fotografi), Produktdesign

                        Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 03/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet Retorikk og visuell kommunikasjon  -  søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 04/10    Oppnevning av nytt medlem til nasjonal komité innen fagområdet bygg- og miljøteknikk

Notat.

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 05/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biologi

Notat.

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 6/10      Anskaffelser i NTNU  -  oppfølging av O-sak 2/09 behandlet av Styret

26.03.2009

                        Notat

 

S-sak 7/10      Rapport og planer 2009 – 2010, Styrets innledning og rapport om Styrets

arbeid i 2009

                        Notat

 

           


 

Orienteringssaker:

 

O-sak 1/10     Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2010

                        Notat

 

O-sak 2/10     Handlingsplan for EU-forskning 2010

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er tirsdag 23. februar 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007