NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                                                                                                                 

                                                                                

                          

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte tirsdag 23. februar 2010, kl. 10.00

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 08/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 25.01.2010

 

S-sak 09/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biokjemi  - 

Søknadsrunde 2009

                        Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 10/10    Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (epidemiologi)  - 

                        Søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 11/10    Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (klinisk kjemi)  - 

                        Søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 12/10    Egen kvote for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn

                        Notat

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 13/10    Strategiprosess 2010

                        Notat

 

S-sak 14/10    Årsregnskapet 2009

                        Notat

 

S-sak 15/10    Rapport og planer 2009 - 2010

                        Notat

                         

 

S-sak 16/10    NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and Code

                        Notat

 

S-sak 17/10    SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2010 – 31.12.2013

                        Notat

                       

 

 

 

Orienteringssak:

 

O-sak 3/10     Inntektsfordelingsmodellen (IFM)

                        Notat

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag 18. mars 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007