NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       Merk møtested

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

                           

 

           S T Y R E T

 

har møte torsdag 22. oktober 2015, kl. 10.00 – 16.00

 

Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

 

      

     

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

S-sak 35/15    Virksomhetsrapport 2. tertial 2015

                        Notat

 

S-sak 36/15    Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift

                        Notat  

 

S-sak 37/15    Studieprogramporteføljen – endringer 2016/17 innenfor nåværende NTNU

 

S-sak 38/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22.10. 2015

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 21/15   Rektors orienteringer

 

O-sak 22/15   Evaluering av fusjonsprosessen

                        Notat

 

O-sak 23 /15  Status - nye tematiske satsingsområder ved NTNU

                        Notat

 

O-sak 24/15   Statsbudsjettet 2016

                        Notat

 

O-sak 25/15   Status, implementering av NTNUs Internasjonale handlingsplan 2014 – 2017

                        Notat

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er tirsdag 24.11.2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret