NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          

universitet                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte fredag 8. oktober 2010, kl. 10.00

 

Møtested:      DMF, 1902-bygget, 2. etg., møterom 02S21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 56/10    Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde informatikk -   

forlenging av oppnevningsperiode for den nåværende nasjonale komiteen innen informatikk

                        Notat. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 57/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikk og orgel med vekt på orgelimprovisasjon) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 58/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk

                        (jazzfag og musikkteknologi) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 59/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (utøvende jazzfag, instrument saksofon) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 60/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/ensembleledelse)– søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 61/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag, instrument orgel) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 62/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.09. 2010

 

S-sak 63/10    Studieprogramporteføljen 2011/2012  -  Runde 2

                        Notat

 

S-sak 64/10    Rapportering strategi og økonomi  -   2. tertial 2010

                        Notat

 

S-sak 65/10    Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011 - 2012

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 9/10     Statsbudsjettet

                        Muntlig orientering

 

O-sak 10/10   Orientering om kontinuasjonseksamen

                        Notat

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 10.11. 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007