NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                    NB Møtetidspunkt                                                                           

                                                                                

                          

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte torsdag 6. mai 2010, kl. 11.30

 

Møtested:  Vitenskapsmuseet, Schøninghuset, rom A 305 / A 306

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 24/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 18.03.2010

 

S-sak 25/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet bevegelsesvitenskap/epidemiologi

                        Søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 26/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medisinsk

statistikk og epidemiologi

                        Søknadsrunde 2009

                        Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 27/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet teknologi

og samfunn

                        Søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt      

 

S-sak 28/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet landskapsgeografi

                        Søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt      

 

S-sak 29/10    Campusutvikling NTNU  -  status og videre arbeid med

campusprosjektene

Notat

 

S-sak 30/10    Intern organisering av instituttene

Notat

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 9. juni 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007