NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                   NB:  Merk møtedager/-tidspunkt

universitet                                                                                                                                                                                                 

                                                                                

                          

 

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte        (onsdag  2.12. 2009 kl. 16.00 – 19.00 UTGÅR)

                       torsdag 3.12. 2009 kl. 08.30 – 14.00   (beholdes uendret)

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 71/09    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.11.2009

 

S-sak 72/09    Strategi og bevilgning 2010 samt langtidsbudsjett 2010 - 2013

                        Notat

 

S-sak 73/09    Svinviks arboret – Avvikling av NTNUs aktivitet og avhending til

                        Surnadal kommune

                        Notat

 

S-sak 74/09    Medvirkning og internkommunikasjon – høring og videreutvikling

                        Notat

 

S-sak 75/09    Opptaksrammer for studieåret 2010/11

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 11/09    Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2009 - 2010 til

                        Kunnskapsdepartementet

                        Notat

                       

O-sak 12/09    Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygg i perioden 2010 - 2013

 

O-sak 13/09    Handlingsplan 2010 - 2013 for IT ved NTNU

                        Notat

 

O-sak 14/09    NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er mandag 25. januar 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007