FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

Industriell økonomi og teknologiledelse

Særbestemmelser

Fagretning Elektroteknikk

Fagretning Datateknikk

Fagretning Elektro- og datateknikk

Fagretning Maskinteknikk

Fagretningene Elektro- og datateknikk og Maskinteknikk
Studieretning Industriell økonomi og administrasjon

Studieretning Helse, miljø og sikkerhet