G. FAKULTET FOR GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI

Særbestemmelser

1. årskurs 1997/98

2. årskurs 1997/98

Studieretning Ingeniørgeologi og bergteknikk

Studieretning Ressursgeologi

Studieretning Miljø og ressursteknikk

Studieretning Petroleumsteknologi

Studieretning Petroleumsgeofag