Til NTNUs hovedside

Telefon: 73 59 52 80 - Telefaks: 73 59 52 37
Web-adresse: http://www.ntnu.no/studieavd/
Besøksadresse: Gløshaugen, Hovedbygget
Postadresse: NTNU, Studieavdelingen, 7491 Trondheim

Studiehåndbok for teknologi (sivilingeniør)-studiet ved NTNU 2004-2005

Studiehåndbok for teknologi (sivilingeniør)-studiet ved NTNU 2004-2005 er lagt ut på nettet i form av et sett av PDF-dokumenter .

Merk: Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene . Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden.

Merk at også eldre utgaver av studieplanen er tilgjengelig på nettet:
Studiehåndbok for teknologi (sivilingeniør)-studiet 2003 - 2004

Håndbokens kapitler :