Slik blir du student ved NTNU

[English]  [Søk]  [Hjelp]  [Telefonkatalog]  [Ut i verden]  [NETTopp]

Telefon: 73 59 52 80 - Telefaks: 73 59 52 37
Web-adresse:http://www.ntnu.no/studieavd/
Besøksadresse: Gløshaugen, Hovedbygget
Postadresse: NTNU, Studieavdelingen, 7491 Trondheim

Studiehåndbok for dr.ing.studiet ved NTNU 1999-2000

Studiehåndbok for dr.ing.studiet ved NTNU 1999-2000 er lagt ut på nettet i form av et PDF-dokument .

Merk: Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene . Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden.

Kollegiet vedtok den 29.03.2000 overgangsregler for dr.ing. studenter som ble opptatt i studiet før 01.01.2000.
Les reglene.

Kollegiet ved NTNU vedtok den 24.02.2000 å oppheve § 5, 5. avsnitt i Standardforskrift for doktorgrader med krav om organisert forskerutdanning ved NTNU. Dette innebærer at det ikke lenger er et krav at det bare er arbeid som har vært publisert de siste 5 år før innlevering av avhandlingen som kan inngå som deler av denne.

Hele studiehåndboka:

Studiehåndbok for dr.ing.studiet ved NTNU 1999-2000

Merk: Utfyllende regler til reglement for graden doktor ingeniør side 26-33 ble opphevet 29.03.2000.
I stedet gjelder:
Nye utfyllende regler for gradene dr.ing og dr.scient.
og
Overgangsregler for dr.ing. studenter som ble opptatt i studiet før 01.01.2000

Håndbokens kapitler :

  

* * NTNU ---- 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektøen
Innholdet produsert av: Studieavdelingen (tlf. 73595282 eller 73595395)
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified: 2000-04-03  
---- 
ntnu