Om kurset

Ønsker du å delta på Smart læring?

Prosjektet tilknyttet Smart læring er nå ferdig. Kurset videreutvikles nå som et tilbud til UH-sektoren. Vi evaluerer mulighetene for et tilpasset format til næringslivet.

Dersom dette kunne være av interesse for din organisasjon, ta kontakt med oss.

Kursets oppbygging

Kurset går over 8 moduler, i 8 uker. Eksamen er digital og i formatet hjemmeeksamen, 3 uker. Digital innlevering skjer på plattformen Inspera.

Kurset har som mål at du som deltaker skal utvikle din egen digitale kompetanse, slik at du blir bedre i stand til å planlegge og gjennomføre digitale læreprosesser. Du skal også utvikle forståelse for hvordan digitale tjenester endrer organisasjoner og arbeidsprosesser, samt hvilke konsekvenser dette har for skolen som organisasjon. Men det aller viktigste er at du skal kunne endre din egen undervisningspraksis etter å ha gått gjennom kurset, samt at du skal få en bedre forståelse for hvorfor digitale tjenester bør brukes mer, og hva lenken mellom digitale tjenester og pedagogikk eller teorier om læring er.

Kunnskaper

Kurset bygger på boka Smart læring (Arne Krokan 2012). Hvert modul innledes med et kapittel fra boka og starter med et kort foredrag. På slutten av kunnskapsdelen går man igjennom en flervalgsoppgave.

Ferdigheter

I modulens ferdigheter fokuserer vi på en type digital tjeneste, hvordan den virker og hvordan den kan inngå i en smart læringspraksis.

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft dreier seg om holdninger; hvem du er og hva du gjør på internett.

Resultater

Gå til Publikasjoner

Publikasjoner

Her publiserer vi lenker til artikler, papers og annet relatert til forskningsresultatene i prosjektet.

Teamet på Smart læring

Instruktører og utviklere

Arne Krokan

Professor
Arne er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har magistergrad i familiesosiologi, og har studert psykologi, pedagogikk, statistikk og IKT ved Universitetet i Oslo.

Marianne Hagelia

Høgskolelektor & stipendiat
Marianne er høgskolelektor ved seksjon for medie- og kommunikasjonsteknologi. Fra lærerhøyskolen har hun mellomfag i formgiving og har senere også tatt mediekunnskap og skolelederutdanning. Har masteren i pedagogisk bruk av IKT. Masteroppgaven handlet om de unges strategier for å finne frem i ukjente avanserte dataprogrammer hvor hun lot frisørelever designe i 3D-tegning, et avansert program for ingeniører. Marianne har jobbet flere år i barneskolen. Var en tid datalærer på ungdomsskole og Folkeuniversitetet, men har vært lengst i videregående skole som Medier og kommunikasjonslærer hvor hun hadde medieteori, webdesign, film, avis, grafisk og lyd.

Inger Langseth

Førstelektor
Inger jobber ved Program for lærerutdanning. Hennes forskningsområder er IKT og læring, hvor hun deltar i prosjektet Smart læring, vurdering og interkulturell kompetanse og demokrati i skolen.

Andreas Krokan

Seniorkonsulent
Andreas jobber med det teknologiske og administrative i utviklingen av Smart læring.

Halvdan Haugsbakken

Forsker
Halvdan er forsker ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Han har forsket på hvordan sosiale medier brukes i skolen og i offentlig forvaltning og MOOC i høyere utdanning. Han har også jobbet i SINTEF og har forsket på skole og utdanning i 10 år. ​

Magnus Sandberg

Universitetslektor
Magnus har 10 års erfaring som lærer og er spesiellt opptatt av at digitale domener som dataspill, sosiale medier og mangfoldet av delings- og samarbeidsfunksjonalitet, skal inngå i en helhetlig forståelse av hva læring og kompetanse er.

Delt kunnskap gir økt kunnskap