Epidemiologi ved korsryggsmerter

  • Dag Magnar Soldal

Abstract

Artikkelen belyser lave korsryggsmerter med eller uten utstråling. Livstidsprevalensen for lave ryggsmerter er høy, sannsynligvis opp mot 80%. På grunn av fravær fra arbeid, bruk av helsetjenester og produksjonstap fører rygglidelser til store kostnader for den enkelte og samfunnet. I 2004 var over 44000 personer uføretrygdet i
Norge på grunn av rygglidelser, og rygglidelser er en av de viktigste enkeltårsaker til uføretrygd. Rygglidelser finnes i alle aldersgrupper, og er like hyppig hos unge og eldre. Vi finner spesifikke årsaker til lave ryggsmerter i mindre enn 15% av tilfellene. Hos 1-5% finner en malign sykdom, betennelsesaktig revmatisk sykdom, frakturer
eller skader. Hyppigste spesifikke årsak er skiveprolaps med nerverotsaffeksjon eller spinal stenose. Årsaken til uspesifikke rygglidelser mener vi i dag er multifaktorielle. Påvirkning av psykiske, sosiale og kulturelle faktorer kan føre til at tilstanden blir langvarig og tilbakevendende selv om mulige primære biologiske årsaker etter hvert har mindre betydning. En del faktorer som røyking, betydelig overvekt, mye løfting, vridning, ensformig arbeid, helkroppsvibrasjon, samt mistrivsel i jobbsituasjonen er vist å henge sammen med økt rapportering av symptomer. For samtlige av disse faktorene er assosiasjonene varierende og ikke sterke. Prognosen ved akutte ryggsmerter er vanligvis god. Studier viser at etter en måned var reduksjon i smerte og arbeidsuførhet på 58%, og at hele 82% var kommet tilbake i jobb. Etter ett år er mindre enn 5% sykmeldte. Likevel opplever opptil 20% betydelig funksjonsbegrensning pga. ryggsmerter etter ett år. Prognosen er noe dårligere hos pasienter med utstråling av smerter til beina. En rekke andre og ikke-ryggrelaterte faktorer som lav utdanning og lav sosioøkonomisk status karakteriserer personer med rygglidelser som faller ut av arbeidslivet

Low back pain (LBP) is a major reason for disability in Norway, and LBP therefore has great impact on both the individual person suffering from LBP and for the society. The lifetime prevalence for LBP is high, about 80%, but the prognosis is good for individual episodes. After the first attack 50% is well in one week and 90%
in 8 weeks. Only in about 15% we know the reason for LBP, with radicular pain from spinal disc herniation as the major cause. Unspecific LBP has multiple risk factors for disability such as psychological factors, low education and lifestyle factors

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-05
How to Cite
Soldal, D. M. (2009). Epidemiologi ved korsryggsmerter. Norsk Epidemiologi, 18(1). https://doi.org/10.5324/nje.v18i1.86