Polymyalgia rheumatica

Authors

  • Geirmund Myklebust
  • Jan Tore Gran

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v18i1.63

Abstract

Polymyalgia rheumatica (PMR) er en sykdom som rammer personer over 50 år og som forekommer hyppigst i de Skandinaviske land. Insidensen i Norge er beregnet til omkring 112 per 100.000 personer over 50 år. Mortaliteten er ikke signifikant økt, og det er ingen sikker økt risiko for utvikling av kreftsykdom. Ikke sjelden blir diagnostikk og behandling ivaretatt av allmennpraktiserende leger slik at kunnskap fremkommet ved analyser av sykehusinnlagte pasienter ikke umiddelbart vil gjelde hele pasientpopulasjonen. Vår kunnskap om sykdommen er fortsatt fragmentert og mangelfull. I Norge burde det være gode forutsetninger for å kunne gjennomføre god epidemiologisk og klinisk forskning basert på et samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten.

Polymyalgia rheumatica (PMR) is a common disease in the elderly. The highest incidence is found in Scandinavia. There is no increased risk of concomitant malignant disease, and mortality equals that of the general population aged 50 years or more. In most cases, diagnosis and therapy are made by general practitioners. The knowlegde about this condition is still incomplete. In Norway, scientific research should be organised through collaboration between referral centers and general practitioners

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-05

How to Cite

Myklebust, G., & Gran, J. T. (2009). Polymyalgia rheumatica. Norsk Epidemiologi, 18(1). https://doi.org/10.5324/nje.v18i1.63