Brukermønster for østrogen i og etter overgangsalderen i Norge

Authors

  • Kjersti Bakken
  • Anne Elise Eggen

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v11i1.539

Abstract

 

SAMMENDRAG

Bakgrunn:

 

 

Materiale og metode:

 

 

Resultater:

 

 

Konklusjon:

 

 

Prevalence of Hormone Replacement Therapy (HRT) in Norwegian women 45-64

years old: User characteristics and choices of therapy. The Norwegian Women and Cancer Study

(NOWAC) 1996-97.

 

Nor J Epidemiol 2001; 11 (1): 81-90.

 

 

ENGLISH SUMMARY

Background and objectives:

 

 

Material and methods:

 

 

Results:

 

 

Conclusion:

 

 

Our results suggest that user patterns are rapidly changing in Norway, and HRT has become a choice

for many women. More than four out of ten women reported ever use of systemic or local HRT, and one out of

three reported current use. Socio-economic differences between users and non-users seem to disappear in women

under 55 years of age, but persist in the older age groups. Short time use still dominates, but perhaps not for so

much longer.

Current use of systemic HRT was reported by 27.3% of the women while 38.0% reported ever use. The

highest prevalence was in the age group 55-59 years where 35.6% were current users. More than 60% of the

women were classified as postmenopausal, two thirds of them naturally postmenopausal. Mean duration of

treatment was found to be approximately two years among earlier users but had increased to 4.5 years among

current users. Still the majority of women has not been using HRT beyond five years. Prevalence of use was

higher among earlier OC users, smokers, lean women and in households with high income. Among older women,

users had higher education than non-users, while this difference disappeared in the youngest women. Fixed

combinations of estradiol and noretisteroneacetate either cyclic or continuous, are used by six out of ten users.

A random sample of 18,199 Norwegian women aged 45-64 years responded to a postal

questionnaire in 1996-97. The questionnaire included questions about menstruation status and fertility, oral

contraceptives (OC) and HRT use, lifestyle, health and socioeconomic variables. The response rate was 60%.

There has been a considerable increase in the sale of non-contraceptive estrogens in

Norway during the last ten years. We wanted to assess the prevalence of HRT in Norwegian women 45-64 years

and examine factors related to use.

Vi finner at brukerprevalens økte med 4% fra 1996 til 1997, og bruksmønster for østrogen rundt

overgangsalderen synes å endres i nye generasjoner av brukere. Tre av ti kvinner i aktuell alder bruker systemisk

behandling med slike midler i dag. Det kan se ut til at sosioøkonomiske faktorers betydning for bruk minsker,

mens behandlingslengden øker.

Bakken K, Eggen AE.

 

Systemisk behandling gir 27,3% nåværende brukere, mens hele 38,0% har brukt slik midler noen

gang. Gjennomsnittlig brukstid varierer fra ca. 2 år hos tidligere brukere til ca. 4,5 år hos de som bruker nå.

Brukere ser ut til å være slankere og ha høyere husholdsinntekt enn ikke-brukere, i tillegg til at de oftere har brukt

p-piller og røkt. Blant de eldste kvinnene er brukere også karakterisert ved høyere utdannelsesnivå.

”Kvinner og kreft” er en prospektiv populasjonsstudie basert på utsendte spørreskjema til et

tilfeldig utvalg av norske kvinner mellom 30-70 år. Undersøkelsen har pågått siden 1992, og mer enn 100 000

kvinner har bidratt med svar. Artikkelen er basert på data fra et utvalg på 18 199 kvinner i alderen 45-64 år som

besvarte spørreskjema utsendt i 1996-97. Svarprosenten var 60%.

Salgstall for østrogenholdige preparater knyttet til overgangsalderen er firedoblet i løpet av de siste 10

år. Østrogens rolle i forebyggende behandling av kroniske sykdommer i alderdommen, for eksempel hjertekarsykdom

og osteoporose, fokuseres stadig mer. Artikkelen presenterer prevalenstall for bruk, brukerkarakteristika

og varighet av behandlingen.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-11-06

How to Cite

Bakken, K., & Eggen, A. E. (2009). Brukermønster for østrogen i og etter overgangsalderen i Norge. Norsk Epidemiologi, 11(1). https://doi.org/10.5324/nje.v11i1.539