Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

Authors

  • Anne Johanne Søgaard

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.522

Abstract

 

SAMMENDRAG

Langsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI) 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfall

mht. total dødelighet. En økning på

 

! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra en

høy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,

er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flere

studier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver å

begrense analysene til personer med

 

frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friske

overvektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer

 

med etablerte

sykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder

 

sykelighet har de fleste studier enten

ikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet

 

økt sykelighet. Unntaket er diabetes,

der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellom

vekttap og

 

økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon

(vekttap på opp til 10%) fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedret

dyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunne

lindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som er

innebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vekten

permanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn i

forhold til

 

å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med etablerte

vektrelaterte sykdommer bør tilbys behandling. Det forebyggende arbeidet bør ellers fokusere på å endre strukturelle

forhold i samfunnet – slik som lettere tilgang til sunn mat til en ”sunn” pris – og økte muligheter for og oppmuntring

til fysisk aktivitet i dagliglivet.

Søgaard AJ. T

 

he health consequences of weight change – is losing weight worth while?

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

Both very lean and very obese individuals seem to have increased morbidity and mortality, but there is only a slight

increase in the risk of mortality within 9 units of body mass index (BMI = kg/m

 

2) – between BMI 19 and 27. Evidence

suggests that weight gain throughout life until BMI 27 do not increase mortality. But 20 kg and more weight

gain from 18 years old is negative, the same is weight gain from a high weight at the age of 18. For some diseases –

such as osteoporotic fractures, the risk

 

decreases with weight gain and high BMI. Weight cycling may be an independent

risk factor for mortality and morbidity, but the evidence is insufficient for the time being. Even granting the

existence of an association between increasing BMI and higher mortality, it does not follow that losing weight will

reduce the risk. Although intentional weight loss results in improvements in glycaemic control, dyslipidaemia and

hypertension, the majority of studies fail to support the notion that weight loss reduces mortality rates. Our knowledge

is, however, mainly based on observational studies, which often have methodological flaws and limitations.

This and other possible explanations for the apparent paradox, that weight loss do associate with favorable values on

risk factors for cardiovascular disease and diabetes mellitus, but not with reduced morbidity and mortality, are

discussed in this paper. Because of the lack of evidence supporting the long-term effectiveness of weight reduction

methods and because weight reduction probably is not without risks, obese

 

healthy individuals should rather prevent

further weight gain than trying to reduce weight. For obese individuals

 

with weight-related diseases (e.g. diabetes

mellitus and hypertension), weight reduction might be recommended because it can alleviate symptoms and reduce

drug therapy requirements, at least in the short term. The main effort in the future should be to force the food industry

to produce more healthy and inexpensive food, increase the availability of this food, and encourage the society at

large to give “the everyday” physical activity better possibilities and opportunities.

2000; 10 (1): 95-108.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-11-05

How to Cite

Søgaard, A. J. (2009). Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.522