Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

Authors

  • Elisabeth Kvaavik
  • Haakon E. Meyer
  • Guro Berge Smedshaug
  • Jan A. Falch
  • Aage Tverdal
  • Jan I. Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.518

Abstract

 

Bakgrunn

 

 

3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrives

metoden og den praktiske gjennomføringen av studien.

Metode

 

 

mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktene

var lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunn

av styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.

Resultater

 

 

Konklusjon

 

 

The intervention study

”Prevention of hip fractures”.

 

Nor J Epidemiol 2000; 10 (1): 79-85.

 

 

Background

 

 

3 can prevent such

fractures. Here we present the method and the implementation of the study.

Method

 

 

mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oil

without vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was considered

important to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculation

the aim was to include about 2000 participants.

Results

 

 

Conclusion

 

 

: The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing home

residents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participating

wards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.

: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited) in Oslo, Lier and Bergen participated.

The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were

85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than

40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completed

the 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3

finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the intervention

demanding.

: A randomised, double-blinded, controlled trial in nursing homes. The intervention group received

10

 

: Vitamin D deficiency is a potential important risk factor for osteoporotic fractures. We have

carried out a trial in nursing homes residents to study if supplementation with vitamin D

 

ENGLISH SUMMARY: Deltakelsen var lavere enn forventet idet det var betydelige vansker med å rekruttere sykehjemsbeboere

til studien, men de avdelinger som deltok fant gjennomføringen av studien lite arbeidskrevende.

Totalt ble 1144 inkludert i studien.

Kvaavik E, Meyer HE, Smedshaug GB, Falch JA, Tverdal A, Pedersen JI.

 

: I alt 1144 beboere ved 51 sykehjem (av 106 forespurte) i Oslo, Lier og Bergen deltok. Deltakelsen

ved de enkelte sykehjem varierte fra 3 til 57% av beboerne. Deltakerne var i gjennomsnitt 85 år og

3/4 var kvinner. Kalsiuminntak fra ost og melk var i gjennomsnitt 450 mg/dag, 40% brukte vitamin Dtilskudd

daglig mens 3% brukte kalsiumtilskudd. 1/3 av deltakerne fullførte intervensjonen, ca. 1/3 avsluttet

før 2 år pga. død og 1/3 avsluttet før 2 år av andre årsaker. De fleste avdelingslederne fant det lite

arbeidskrevende å gjennomføre intervensjonen.

: En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie på sykehjem. Intervensjonsgruppa fikk i 2 år

10

 

: Vitamin D-mangel er en potensielt viktig risikofaktor for osteoporotiske brudd. Vi har gjennomført

en studie for å teste om vitamin D

 

SAMMENDRAG

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-11-05

How to Cite

Kvaavik, E., Meyer, H. E., Smedshaug, G. B., Falch, J. A., Tverdal, A., & Pedersen, J. I. (2009). Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.518