High education is associated with low fat and high fibre, beta-carotene and vitamin C - Computation of nutrient intake based on a short food frequency questionnaire in 17,265 men and women in the Tromsø Study

  • Bjarne Koster Jacobsen
  • Hugo Nilsen

Abstract

 

ABSTRACT

Educational level has been correlated to the intake of several nutrients. In a population-based study

including 17,265 men and women aged 25-69 years, the intake of nutrients were calculated based on 37

questions about food habits. In this paper, we present results from the dietary survey with emphasis on

the relationships between dietary habits and educational level. Compared to subjects with low formal

education, subjects with high educational level have less fat in their diet and more dietary fibre, betacarotene,

vitamin C and alcohol (p-value for linear trend < 0.001). Our results confirm that high education

is associated with healthy food habits and relatively higher alcohol consumption. There is a need for

efforts in order to change the food habits of the less educated.

N

ORSK SAMMENDRAG

Personer med lang utdanning har ofte et bedre kosthold enn personer med kortere utdanning. I denne

undersøkelsen har vi estimert inntaket av en rekke næringsstoffer basert på 37 spørsmål om kostvaner

som ble stilt til personer som tok del i Tromsø-IV-undersøkelsen (1994/95). Vår studie inkluderer 17 265

menn og kvinner i Tromsø i alderen 25-69 år. Vi presenterer resultater fra denne kostholdsundersøkelsen

med vekt på relasjoner mellom kostvaner og utdanningslengde. Sammenlignet med personer med kort

formell utdanning, har personer med lang utdanning mindre fett i kosten og høyere inntak av fiber, betakaroten,

vitamin C og alkohol (p < 0.001). Resultatene bekrefter at personer med lang utdanning har et

helsemessig gunstigere kosthold, men et høyere alkoholinntak, enn personer med kort utdanning.

Funnene understreker behovet for målrettede tiltak for å utjevne sosiale forskjeller i kostvaner i Norge.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-11-05
How to Cite
Jacobsen, B. K., & Nilsen, H. (2009). High education is associated with low fat and high fibre, beta-carotene and vitamin C - Computation of nutrient intake based on a short food frequency questionnaire in 17,265 men and women in the Tromsø Study. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.515