Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

Authors

  • Lars Johansson

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.512

Abstract

 

SAMMENDRAG

Kunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utforming

og oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking av

kostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tre

typer datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig en

vurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norske

systemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen av

regelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper

og økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet med

datainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i en

utviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikre

datainnsamlingen.

Johansson L.

 

Surveillance of the diet in Norway – methods and results.

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

Knowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelated

health problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council on

Nutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishes

reports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, in

cooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,

has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a food

database and food consumption data. The food consumption data include three principally different data

sets: food supplies, household consumption surveys, and dietary surveys. Food supplies have been published

annually since 1952. Household consumption surveys among random nation-wide samples of private

households have been performed annually by Statistics Norway since 1975. Dietary surveys were included

on a regular basis in the surveillance system in 1993 when the first Norwegian nation-wide dietary surveys

among students 13 and 18 years old and the general population aged 16-79 years were conducted. The

second dietary survey among the general population was made in 1997, and the first survey among infants

was performed in 1998-99. The second survey among children 5-13 years is planned for 2000-2001. The

Norwegian surveillance system has been considerably improved during the 1990s. However, the collection

of dietary data is still modest compared to what is done in the USA and Great Britain. The system is

developing, and will be adjusted and supplemented. Quality assurance of methods will be given priority.

2000; 10 (1): 31-42.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-11-05

How to Cite

Johansson, L. (2009). Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.512