Male proportion in offspring of military air pilots in Norway

Ågot Irgens, Lorentz M. Irgens

Abstract


 ABSTRACT

Rumours of a reduced male proportion in offspring of fathers occupied as military air pilots were

confirmed in two American studies in 1961 and 1987, but not in a German study in 1976. Data of the

Medical Birth Registry of Norway were used to assess whether offspring of fathers occupied as military air

pilots, had a deviant sex-ratio.

Method.  Results.  Conclusion.  NORSK SAMMENDRAGRykter om redusert andel sønner av fedre ansatt som flyvere i forsvaret, ble støttet i to amerikansk studierfra 1961 og 1987, men ikke i en tysk studie fra 1976. Data fra Medisinsk fødselsregister ble brukt til åundersøke om fødte, etter 16. svangerskapsuke, med fedre som flyvere i forsvaret i Norge, hadde en skjevkjønnsratio.Metode.  Resultat.  Konklusjon.  Andel sønner til mannlige flyvere i forsvaret var signifikant redusert. Gruppen er imidlertidliten og resultatet bør bekreftes av andre studier.Flyvere i forsvaret var fedre til 65 barn. Andelen av gutter var 36,9%, i referansepopulasjon varandelen 51,4% med en relativ risiko 0,72 (95% CI 0,57–0,92).Studien var basert på alle fødte i Norge 1970–1993 med tilgjengelig folketellings-informasjon(ca. 1,2 millioner). Kohorten av flyvere ble etablert ut fra opplysninger om yrke og utdannelse i folketellingenefra 1970, 1980 og 1990. Referansepopulasjonen var alle resterende barn.Male proportion in offspring of men occupied as military air pilots was significantly reduced.However, the group is small and the result needs to be confirmed in other studies.Men working as military air pilots had 65 infants. The male proportion was 36.9%, the maleproportion in the reference population was 51.4% with a relative risk 0.72 (95% CI 0.57–0.92).The study was based on all births in Norway 1970–1993 for which linkage with population

census data could be obtained (about 1.2 million). Fathers’ occupation was derived from census data of

1970, 1980 and 1990 on job title and education. The reference population was the group that did not belong

to the occupation under study.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5324/nje.v9i1.442

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.