Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  • Tore Tynes
  • Bjarte Haugsdal
  • Magnar Kleiven
  • Arnfinn Tønnessen

Abstract

 

SAMMENDRAG

I denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten

6-sulfatoxymelatonin (aMT6s) tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos en

gruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved Hydro

Porsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver ble

samlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer at

egenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert på

døgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer) i et kontrolldøgn

hjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være av

interesse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysninger

om søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorer

som kan ha effekt på hormonbalansen.

Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M.

 

Individual variations in excretion of

6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

The aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urine

metabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s) in samples collected at selected intervals and self-reported diurnal

rhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production units

at Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samples

used for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The results

indicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretion

first day on night shift, and a significantly higher night secretion (8 hours) analysed for a control

day at home. In future studies on secretion of melatonin and its metabolite in urine, the collection of

questionnaire-based information on diurnal type, sleep and sleep pattern in relation to exposures like shift

work, and other work-related factors with potential effect on hormone balance might be of interest.

1999; 9 (1): 33-38.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-29
How to Cite
Tynes, T., Haugsdal, B., Kleiven, M., & Tønnessen, A. (2009). Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere. Norsk Epidemiologi, 9(1). https://doi.org/10.5324/nje.v9i1.440