Kjemisk klima og helseproblemer

Authors

  • Jul Låg

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v8i1.422

Abstract

 

SAMMENDRAG

Fysiske klimafaktorer har alltid vært fulgt med oppmerksomhet fra menneskene, mens interessen for

kjemisk klima er av nyere dato. Viktige årsaker til den nye interessen er at naturforurensning tillegges

større betydning enn før, og at det i vår tid er et utbredt ønske om sterkere innsats i forebyggende

helsearbeid. Det er påvist at i humusdekket i naturlig jordsmonn avtar innholdet av hovedbestandeler

som natrium og magnesium stort sett med stigende avstand fra havet. Lignende lovmessigheter gjelder

også for sporstoffer som jod, brom, klor og selen. I tillegg avtar disse også med nedbørsmengden. Dette

tyder på at tilførsel av marine elementer til jordsmonn via nedbør er en meget viktig geokjemisk prosess,

og de kan ha stor betydning for menneskers og dyrs helse. Endringer i nedbørens surhetsgrad og

variasjoner i mengdeforholdet mellom de stoffer som tilføres jordsmonnet kan gi betydelige utslag i

flora og fauna. Store befolkningsgrupper påvirkes til enhver tid av viktige kjemiske klimafaktorer, og

det er sterkt ønskelig at forskning og veiledning innenfor dette fagfeltet intensiveres.

Låg J.

 

Chemical climate and health problems. Nor J Epidemiol 1998; 8 (1): 19-20.

 

ENGLISH SUMMARY

Physical factors of the climate have for a long time been considered to be of great interest. Variations in

the chemical climate have received a growing attention only in the period after World War II, a trend

which is due to an increasing interest in pollution and preventive health activities in our times. The

contents of some of the major constituents in surface soil, such as sodium and magnesium, have been

found to decrease with increasing distance from the sea. The contents of trace elements, such as iodine,

bromine, chlorine, and selenium also show this type of distributional patterns, but in addition the

contents in the soil of these elements increase with the amount of precipitation. Such data indicate that

airborne transportation of elements from the sea to the continents is a geochemical process of great

importance for most types of biological life. Great population groups are to a varying degree influenced

by factors of the chemical climate, and increased research activities in this field is desirable.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-28

How to Cite

Låg, J. (2009). Kjemisk klima og helseproblemer. Norsk Epidemiologi, 8(1). https://doi.org/10.5324/nje.v8i1.422