Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

Authors

  • Aage Tverdal
  • A. Åsberg
  • K. H. Bønaa
  • I. Stensvold
  • G. Grudt
  • O. C. Ingebretsen
  • P. Urdal

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.419

Abstract

 

INNLEDNING

Epidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hos

befolkningen er helt avhengig av at analysemetodene

holder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnå

hvis man hele tiden benytter ett laboratorium, og

hjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelser

har konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,

Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andre

laboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universitetet

i Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger i

perioden 1973-1995, har vært utført ved Klinisk

kjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelsen

i Nord-Trøndelag 1995-1997 har

benyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dette

arbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvis

feltlagene sender prøver fra samme person til ulike

laboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellom

Regionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, og

mellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-26

How to Cite

Tverdal, A., Åsberg, A., Bønaa, K. H., Stensvold, I., Grudt, G., Ingebretsen, O. C., & Urdal, P. (2009). Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.419