Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

Authors

  • Ottar Nygård
  • Helga Refsum
  • Per Magne Ueland
  • Aage Tverdal
  • Stein Emil Vollset

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.410

Abstract

 

SAMMENDRAG

Total homocystein (tHcy) er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanter

av plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statens

helseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved klinisk

undersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møtte

til undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C

 

→T mutasjonen i genet

for metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personer

med svært høye tHcy verdier (

 

≥ 40 μmol/L). Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland har

vist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcy

nivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.

Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy

 

40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73%) av homozygositet for 677C

 

→T mutasjonen i MTHFR

genet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- og

karsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.

Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE.

 

Homocysteine and lifestyle. The Hordaland

Homocysteine Study.

 

Nor J Epidemiol 1997; 7 (2): 221-224.

ENGLISH SUMMARY

Total homocysteine (tHcy) concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studied

determinants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in Western

Norway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,

smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereas

cobalamin intake, physical activity, blood pressure and total cholesterol level are weaker determinants. Use

of multivitamins or B-vitamin supplements are associated with particularly low tHcy levels. In patients with

severely elevated tHcy (

 

≥ 40 μmol/L, n=67), the combination of homozygosity for the 677C→T mutation in

the methylenetetrahydrofolate gene and low plasma folate levels is a dominant finding whereas a minor

proportion has overt cobalamin deficiency. We conclude that lifestyle and established cardiovascular risk

factors are important determinants of the plasma tHcy level in an adult Norwegian population.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-26

How to Cite

Nygård, O., Refsum, H., Ueland, P. M., Tverdal, A., & Vollset, S. E. (2009). Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.410