Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

Authors

  • Grethe Albrektsen
  • Ivar Heuch
  • Bjarne Koster Jacobsen
  • Gunnar Kvåle

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.406

Abstract

 

SAMMENDRAG

Sammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse av

ca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde av

hjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn og

Fjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personer

fikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineær

Poissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens og

konsum av melk (glass pr. dag) eller egg (antall pr. uke), men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelte

assosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.

Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G.

 

Is milk and egg consumption associated with cancer

risk? Preliminary results from a prospective study.

 

Nor J Epidemiol 1997; 7 (2): 205-208.

ENGLISH SUMMARY

Associations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospective

study of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000

persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linear

Poisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidence

and consumption of milk (glasses per day) or eggs (number per week), but some associations were observed

for specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-26

How to Cite

Albrektsen, G., Heuch, I., Jacobsen, B. K., & Kvåle, G. (2009). Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.406