En prospektiv undersøkelse av sammenhengen mellom kosthold og kreft blant middelaldrende kvinner og menn i Norge 1977-1992. Prosjektbeskrivelse

  • Marit Bragelien Veierød

Abstract

 

SAMMENDRAG

I USA er det anslått at 30% av alle dødsfall som skyldes kreftsykdom kan tilskrives kosthold i voksen alder

(inkludert kostholdets betydning for overvekt).

 

4 Fra Statens helseundersøkelser sine hjertekarundersøkelser

i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland i 1977-83, foreligger data om kosthold for vel

50 000 menn og kvinner i alderen 16-56 år. Kopling mot Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå gir oss

mulighet til å se nærmere på sammenhengen mellom kosthold og risiko for kreft i en kohortstudie med

komplett oppfølging med hensyn på forekomst av kreft, død og emigrasjon. I henhold til kontrakten om

bruk av den koplete datafila, studerer vi i dette prosjektet sammenhengen mellom kosthold og risiko for

kreft i magesekk, bukspyttkjertel, livmorhals, prostata, lunger og hud (malignt melanom). Den statistiske

styrken i epidemilogiske studier som denne, samt hvilken betydning målefeil i kostholdsvariablene har for

risikoestimatene og den statistiske styrken, blir også vurdert. Denne artikkelen gir en nærmere presentasjon

av prosjektet og de metodene som benyttes.

Veierød MB.

 

A prospective study of diet and cancer in middle-aged women and men in Norway

1977-1992. Project description.

 

Nor J Epidemiol 1997; 7 (2): 201-204.

 

E

NGLISH SUMMARY

The relationship beteen dietary habits and the incidence of cancer is studied in 50,000 Norwegian men and

women aged 16-56 years attending a Norwegian health screening in 1977-83. Linkage to the Cancer

Registry of Norway and the Central Bureau of Statistics of Norway ensure a complete follow-up until 31

December 1992. The cancer sites included in this project are the stomach, pancreas, cervix, prostate, lung

and malignant melanoma. Diet was recorded on a semi-quantitative food-frequency questionnaire at the

time of screening, and intake of energy and fats are estimated. The attenuation of effect estimates due to

measurement errors in the dietary variables will be investigated, as well as the power of the study. The project

is not finished yet, and this paper gives a description of the project and the methods of statistical

analysis. The first results were published in the International Journal of Cancer earlier this year.

 

1

Published
2009-10-26
How to Cite
Veierød, M. (2009). En prospektiv undersøkelse av sammenhengen mellom kosthold og kreft blant middelaldrende kvinner og menn i Norge 1977-1992. Prosjektbeskrivelse. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.405