Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter

Authors

  • Ingvild Odsbu Avdeling for psykiske lidelser, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Marte Handal Avdeling for psykiske lidelser, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Vidar Hjellvik Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Petter C. Borchgrevink 3Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs hospital, Trondheim, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Thomas Clausen Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo
  • Aleksi Hamina Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, School of Pharmacy, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
  • Torgeir Gilje Lid Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Helse Stavanger HF, Stavanger, Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger, Stavanger
  • Ragnar Nesvåg Avdeling for psykiske lidelser, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Svetlana Skurtveit Avdeling for psykiske lidelser, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Oslo, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4045

Abstract

Bakgrunn: Opioider for behandling av langvarige smerter kan forskrives på blå resept, men bør ikke brukes
samtidig med andre vanedannende legemidler.
Hensikt: Å undersøke bruk av opioider på blå resept i perioden 2009-2019, samt å studere bruk av andre vanedannende
legemidler (benzodiazepiner og z-hypnotika) blant dem som fikk opioider på blå resept i 2019.
Metode: Data ble hentet fra Reseptregisteret. En prevalent opioidbruker i 2019 ble definert som en person med
minst én utlevering av et smertestillende opioid på blå resept for langvarige smerter også i 2018. Bruk av andre
vanedannende legemidler ble definert som minst én utlevering av et annet vanedannende legemiddel i løpet av
samme år.
Resultater: Totalt 18 443 personer (67% kvinner) fikk utlevert opioider på blå resept i 2019, en økning fra
5 568 i 2009 via 10 693 i 2016 og 16 133 i 2017. Av de 18 443 var 14 202 (77%) prevalente opioidbrukere.
Blant de prevalente brukerne fikk 88% utlevert 100 mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) eller mindre per
dag. Totalt fikk 54% av de prevalente opioidbrukerne utlevert minst ett annet vanedannende legemiddel i 2019.
Z-hypnotika var oftest forekommende blant de som brukte 100 mg OMEQ eller mindre per dag, mens benzodiazepiner
alene eller i kombinasjon med z-hypnotika dominerte blant opioidbrukerne som fikk utlevert mer
enn 100 mg OMEQ per dag. Mengden utlevert av andre vanedannende legemidler økte med mengden opioider
brukt per dag. En større andel kvinner enn menn fikk utlevert andre vanedannende legemidler i 2019.
Konklusjon: Studien indikerer at bruk av andre vanedannende legemidler forekommer hos en stor andel av
dem som får forskrevet opioider på blå resept. Dette er tegn på et uheldig forskrivningsmønster som bør
studeres nærmere.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-08-16

How to Cite

Odsbu, I., Handal, M. ., Hjellvik, V. ., Borchgrevink, P. C. ., Clausen, T., Hamina, A., Lid, T. G., Nesvåg, R., & Skurtveit, S. . (2021). Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter. Norsk Epidemiologi, 29(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4045