Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  • Elin Bjørge Løken
  • Kari Solvoll

Abstract

 

SAMMENDRAG

Et selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 menn

og kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988).

Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timers

kostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,

smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaet

inneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.

Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videre

analyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko for

ulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt være

interessant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en eller

flere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å ta

hensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.

Løken EB, Solvoll K.

 

Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,

Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

A self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered by

approximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovascular

disease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988). A subsample

of the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before the

questionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data on

consumption of milk, bread, butter/margarine and coffee, but also for calculated intake of energy, protein,

fat and calcium. Since the dietary questionnaire had few questions on fresh produce it cannot provide

estimates on antioxidants. The results showed clear differences in the diet of men and women and between

counties. Further analyses have demonstrated statistically significant associations between one or more diet

components and risk of breast cancer, colon cancer or hip fracture. Most of the associations were dose

dependent. The dietary data from the countywide screenings of cardiovascular disease risk factors

comprise a relatively young cohort and may in the future be used to analyse risk of other diseases or

mortality that are associated with one or more of the dietary components included in the questionnaire.

Results should be interpreted with care as the dietary questionnaire did not cover the entire diet.

1997; 7 (2): 191-200.
Published
2009-10-26
How to Cite
Løken, E., & Solvoll, K. (2009). Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.401