Bokomtale

Egil Arnesen

Abstract


Petter Laake, Anette Hjartåker, Dag S. Thelle og Marit B. Veierød (red.):

Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal, 2007


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5324/nje.v18i2.38

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.