Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

Authors

  • Kari J. Kværner
  • Kristian Tambs
  • Jennifer Harris
  • Per Magnus

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v7i1.355

Abstract

 

SAMMENDRAG

Med utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengen

mellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterine

vekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.

Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene i

alderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten av

otitis media (OM). Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,

med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder

3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twin

kontroll metoden. Blant monozygote (MZ) tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparet

intra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ) par kan vektforskjellen være både genetiske og

miljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikke

har gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lav

fødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OM

var 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.

Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P.

 

Do pregnancy-related factors influence the development of

otitis media?

 

Nor J Epidemiol 1997; 7 (1): 55-58.

 

 

ENGLISH SUMMARY

The association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrence

of recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.

Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infections

were based on questionnaires completed when the twins were aged 18-25. First, the individual effects of

birth weight and gestational age on the occurrence of otitis media (OM) were estimated. Birth weight among

individuals who reported OM was significantly lower than for controls, with a mean weight difference of 86

grams. The average difference in gestational age was 3 days shorter among individuals with a positive

history of OM. Next, the effect of birth weight was estimated using a co-twin control application. Among

MZ twins within pair differences in birth weight reflect environmental differences experienced in utero.

Among DZ pairs birth weight differences may be due to genetic and environmental differences. Among OM

discordant pairs, the co-twin without a history of OM is a matched control for comparisons of intra-pair

differences in birth weight. When within pair birth weight differences were compared, the co-twin without a

history of OM was used as the matched control. Results indicated that lower birth weight may be a risk

factor for OM. The average birth weight difference among OM discordant pairs was 48 grams, with the

control twin weighing significantly more than the twin with a history of OM.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Per Magnus

 

 

Downloads

Published

2009-10-19

How to Cite

Kværner, K. J., Tambs, K., Harris, J., & Magnus, P. (2009). Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?. Norsk Epidemiologi, 7(1). https://doi.org/10.5324/nje.v7i1.355