Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

Authors

  • Guttorm Haugen
  • Carl Birger van der Hagen

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v7i1.351

Abstract

 

SAMMENDRAG

Invasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve) og chorionbiopsi (morkakeprøve)

utføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser enn

hva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder

(aldersindikasjon) som her i landet er

 

≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinner

med kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelser

som foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocentese

og chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko (

 

≥ 35 år) enn

for dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disse

resultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.

komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.

Haugen G, van der Hagen CB.

 

The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

Amniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norway

which is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due to

advanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age

 

≥ 38 years at term. Couples with

known chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of having

an affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancy

outcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countries

mainly on women at a lower risk (

 

≥ 35 years) than for the women having such tests in Norway. We do

not have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionic

villus sampling in a Norwegian population.

1997; 7 (1): 29-32.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-19

How to Cite

Haugen, G., & van der Hagen, C. B. (2009). Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge. Norsk Epidemiologi, 7(1). https://doi.org/10.5324/nje.v7i1.351