Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

Authors

  • Georg Høyer m. fl

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.341

Abstract

 

SAMMENDRAG

Svalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av det

lave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessuten

er samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuelle

studien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. I

samme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikk

spørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.

På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta at

estimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.

Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H.

 

The reliability of self-reported alcohol consumption.

The Svalbard study 1988-89.

 

Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): 109-113.

ENGLISH SUMMARY

The Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reported

alcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registration

of all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol on

Svalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbard

were invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire on

alcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted for

approximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, the

estimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume to

validate self-reports.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-14

How to Cite

Høyer m. fl, G. (2009). Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.341