Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  • Anders Grimsmo

Abstract

 

SAMMENDRAG

Debutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har vi

sammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommene

som begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen som

begynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon til

normer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et rituale

som gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommens

alkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Grimsmo, A. (2009). Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.339